Máy phát điện Cummins

Máy phát điện Cummins 25kVA

Máy phát điện Cummins 25kVA

Máy phát điện Cummins 25kVA 3 pha chạy dầu diesel;Model: CDS-25KT; Công suất 25kVA dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 30kVA

Máy phát điện Cummins 30kVA

Máy phát điện Cummins 30kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-30KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 40kVA

Máy phát điện Cummins 40kVA

Máy phát điện Cummins 40kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-42KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 50kVA

Máy phát điện Cummins 50kVA

Máy phát điện Cummins 50kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-55KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 60kVA

Máy phát điện Cummins 60kVA

Máy phát điện Cummins 60kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-66KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 80kVA

Máy phát điện Cummins 80kVA

Máy phát điện Cummins 80kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-83KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 90kVA

Máy phát điện Cummins 90kVA

Máy phát điện Cummins 90kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-96KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 100kVA

Máy phát điện Cummins 100kVA

Máy phát điện Cummins 100kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-103KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 110kVA

Máy phát điện Cummins 110kVA

Máy phát điện Cummins 110kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-110KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 120kVA

Máy phát điện Cummins 120kVA

Máy phát điện Cummins 120kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-125KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 125kVA

Máy phát điện Cummins 125kVA

Máy phát điện Cummins 125kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-138KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp hoặc dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu.

Máy phát điện Cummins 160kVA

Máy phát điện Cummins 160kVA

Máy phát điện Cummins 160kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-176KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 180kVA

Máy phát điện Cummins 180kVA

Máy phát điện Cummins 180kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-198KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 200kVA

Máy phát điện Cummins 200kVA

Máy phát điện Cummins 200kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-220KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 250kVA

Máy phát điện Cummins 250kVA

Máy phát điện Cummins 250kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-275KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 300kVA

Máy phát điện Cummins 300kVA

Máy phát điện Cummins 300kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-350KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 400kVA

Máy phát điện Cummins 400kVA

Máy phát điện Cummins 400kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-440KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 500kVA

Máy phát điện Cummins 500kVA

Máy phát điện Cummins 500kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-550KT; Công suất 550kVA dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 600kVA

Máy phát điện Cummins 600kVA

Máy phát điện Cummins 600kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-660KT; Công suất 660kVA dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 700kVA

Máy phát điện Cummins 700kVA

Máy phát điện Cummins 700kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-715KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 800kVA

Máy phát điện Cummins 800kVA

Máy phát điện Cummins 800kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-880KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 1000kVA

Máy phát điện Cummins 1000kVA

Máy phát điện Cummins 1000kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1100KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 1200kVA

Máy phát điện Cummins 1200kVA

Máy phát điện Cummins 1200kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1238KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 1400kVA

Máy phát điện Cummins 1400kVA

Máy phát điện Cummins 1400kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1513KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Máy phát điện Cummins 1500kVA

Máy phát điện Cummins 1500kVA

Máy phát điện Cummins 1500kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1650KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

Bạn đang cần mua Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Chúng tôi chuyên cung cấp máy phát điện công nghiệp trên cả nước, bán máy phát điện nhập chính hãng CŨ và MỚI với giá tốt nhất.

Liên kết

Sitemap

Cho thuê Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Sửa chữa Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Liên hệ báo giá qua email : [email protected]