Máy phát điện Kofo

Máy phát điện Kofo 13kVA

Máy phát điện Kofo 13kVA

Máy phát điện Kofo 13kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-15T; Công suất dự phòng 15kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 15kVA

Máy phát điện Kofo 15kVA

Máy phát điện Kofo 15kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-17T; Công suất dự phòng 17kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 20kVA

Máy phát điện Kofo 20kVA

Máy phát điện Kofo 20kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-22T; Công suất dự phòng 22kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 25kVA

Máy phát điện Kofo 25kVA

Máy phát điện Kofo 25kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-28T; Công suất dự phòng 28kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 30kVA

Máy phát điện Kofo 30kVA

Máy phát điện Kofo 30kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-33T; Công suất dự phòng 33kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 35kVA

Máy phát điện Kofo 35kVA

Máy phát điện Kofo 35kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-37T; Công suất dự phòng 37kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 40kVA

Máy phát điện Kofo 40kVA

Máy phát điện Kofo 40kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-42T; Công suất dự phòng 42kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 50kVA

Máy phát điện Kofo 50kVA

Máy phát điện Kofo 50kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-55T; Công suất dự phòng 55kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 60kVA

Máy phát điện Kofo 60kVA

Máy phát điện Kofo 60kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-62T; Công suất dự phòng 62kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 70kVA

Máy phát điện Kofo 70kVA

Máy phát điện Kofo 70kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-70T; Công suất dự phòng 70kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 90kVA

Máy phát điện Kofo 90kVA

Máy phát điện Kofo 90kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-97T; Công suất dự phòng 97kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 100kVA

Máy phát điện Kofo 100kVA

Máy phát điện Kofo 100kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-110T; Công suất dự phòng 110kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 120kVA

Máy phát điện Kofo 120kVA

Máy phát điện Kofo 120kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-125T; Công suất dự phòng 125kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Máy phát điện Kofo 125kVA

Máy phát điện Kofo 125kVA

Máy phát điện Kofo 125kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: KDS-138T; Công suất dự phòng 138kVA cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Máy phát điện nội địa Trung Quốc.

Bạn đang cần mua Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Chúng tôi chuyên cung cấp máy phát điện công nghiệp trên cả nước, bán máy phát điện nhập chính hãng CŨ và MỚI với giá tốt nhất.

Liên kết

Sitemap

Cho thuê Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Sửa chữa Máy phát điện Quận 2 TPHCM

Liên hệ báo giá qua email : [email protected]